Contact: 0182 - 384 789

PCPO Krimpenerwaard

slogan pcpo

Onze school maakt deel uit van de vereniging PCPO Krimpenerwaard. Deze vereniging verzorgt christelijk onderwijs in 6 plaatsen van de gemeente Krimpenerwaard vanuit de kernwoorden identiteit en kwaliteit.

Missie

De vereniging PCPO Krimpenerwaard heeft als doel ‘het ontwikkelen, beschikbaar stellen en voor de toekomst waarborgen van kwalitatief hoogwaardig protestants-christelijk basisonderwijs’. Basis en uitgangspunt van ons onderwijs vormen het reddende en verlossende werk van Jezus Christus.

Visie

Voor de scholen van de PCPO Krimpenerwaard is ieder kind uniek. Kinderen worden gestimuleerd om hun van God ontvangen talenten te leren gebruiken in dienst van anderen en van de samenleving. Er wordt goed voor hen gezorgd, ze worden door de leerkrachten gekend en met liefde omringd.

Identiteit

 • Levensbeschouwelijk
  Wij willen onze leerlingen vertrouwd maken met de Bijbel als Gods woord en de daarop gebaseerde christelijke waarden en normen.
 • Pedagogisch
  Wij creëren een veilige, sfeervolle en uitdagende werk- en leeromgeving, waarin structuur geboden wordt en leerlingen gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen.
 • Didactisch
  Wij bieden gedegen onderwijs t.a.v. kennis en vaardigheden van onze leerlingen.
 • Maatschappelijk
  Onze scholen staan midden in de samenleving en stellen zich open voor nieuwe ontwikkelingen.

Lees en kijk verder op de website www.pcpokrimpenerwaard.nl


LipDub | 25-jarig bestaan


Contactgegevens

PCB De Rank

Pasteurweg 93

2871 JM  Schoonhoven

0182 - 384 789

directie@pcb-derank.nl

Bereikbaarheid

De directeur is in principe in de ambulante tijd bereikbaar, omdat dit de tijd is, dat zij niet voor een groep staat. In grote lijnen het volgende: juf Cootje Heeringa is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ambulant. Woensdag is doorgaans haar vrije dag. Door vergaderingen buiten de school moet hier echter nog weleens van worden afgeweken. U doet er dus verstandig aan om een afspraak te maken, voordat u naar school komt om met haar te praten.

Indien u de leerkracht van uw kind wilt spreken, kunt u 15 minuten voor of na schooltijd telefonisch contact opnemen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid contact op te nemen via de emailadressen van de leerkrachten die staan weergegeven op deze website. Een afspraak maken voor een gesprek is natuurlijk ook mogelijk.