Contact: 0182 - 384 789

Nieuwe leerling

Wij stellen het op prijs wanneer u uw kind al aanmeldt zodra het twee jaar is geworden. Het is voor ons namelijk prettig inzicht te hebben in het aantal kinderen dat naar de Rank gaat komen. Dat is weer van belang om te weten voor de planning van het aantal te maken groepen en hoeveel kinderen erin komen te zitten.

We worden als school bekostigd op basis van het aantal kinderen. Dan maken wij o.b.v. het te ontvangen geld van het rijk de groepsindelingen. Dus hoe eerder wij het weten - het liefst ruim voordat de kinderen 3 jaar worden - hoe beter wij inkunnen spelen op het aantal groepen.


Informatie nieuwe leerling

U kunt informatie opvragen bij de directeur via onderstaand formulier!

Voer a.u.b. uw naam in
Voer een geldig e-mailadres in.
Ongeldige invoer
Gelieve uw vraag en/of opmerkingen in te voeren.
Gebruik a.u.b. de veiligheidsoptie voordat u het bericht verzendt.


Contactgegevens

PCB De Rank

Pasteurweg 93

2871 JM  Schoonhoven

0182 - 384 789

directie@pcb-derank.nl

Bereikbaarheid

De directeur is in principe in de ambulante tijd bereikbaar, omdat dit de tijd is, dat zij niet voor een groep staat. In grote lijnen het volgende: juf Cootje Heeringa is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ambulant. Woensdag is doorgaans haar vrije dag. Door vergaderingen buiten de school moet hier echter nog weleens van worden afgeweken. U doet er dus verstandig aan om een afspraak te maken, voordat u naar school komt om met haar te praten.

Indien u de leerkracht van uw kind wilt spreken, kunt u 15 minuten voor of na schooltijd telefonisch contact opnemen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid contact op te nemen via de emailadressen van de leerkrachten die staan weergegeven op deze website. Een afspraak maken voor een gesprek is natuurlijk ook mogelijk.