Contact: 0182 - 384 789

Ouderbijdrage

 • Voor de leerlingen van de Rank ontvangen de ouder(s)verzorger(s) één keer per jaar een nota.

 • Voor de onderbouwleerlingen zal dit zijn rond 1 oktober, voor de leerlingen van de groepen 5 en 6 is dit rond 1 april en de groepen 7 en 8 ontvangen de nota rond 1 januari.

De nota bestaat uit de volgende onderdelen;

 • Vrijwillige ouderbijdrage
  Voor de activiteiten die verzorgd worden door onze activiteitencommissie betaalt u € 12,50 per kind per jaar. De leden van de activiteitencommissie verzorgen dan de traktaties bij diverse vieringen en (sport)evenementen, afscheid groep 8, Sinterklaaskado’s etc.
 • Ouderbijdrage school
  Deze bijdrage van € 32,50 is voor activiteiten waarvoor de overheid geen vergoeding verstrekt. U kunt hierbij denken aan kleuterfeest, schoolreis, excursies etc.

De leerlingen die na 1 januari op school komen betalen 50% van de bijdrage, de leerlingen die na 1 mei op school komen betalen voor dat schooljaar geen bijdrage meer.

 • Schoolkamp
  Vanaf groep 5 is er een spaarsysteem voor het schoolkamp in groep 8. U betaalt jaarlijks 25% van de kosten voor het schoolkamp in groep 8. Bij een verhuizing van een bovenbouwleerling zal het gespaarde bedrag teruggestort worden.

Voor de volledige tekst van de ouderbijdragen verwijzen wij u naar de schoolgidsbijlage.


Contactgegevens

PCB De Rank

Pasteurweg 93

2871 JM  Schoonhoven

0182 - 384 789

directie@pcb-derank.nl

Bereikbaarheid

De directeur is in principe in de ambulante tijd bereikbaar, omdat dit de tijd is, dat zij niet voor een groep staat. In grote lijnen het volgende: juf Cootje Heeringa is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ambulant. Woensdag is doorgaans haar vrije dag. Door vergaderingen buiten de school moet hier echter nog weleens van worden afgeweken. U doet er dus verstandig aan om een afspraak te maken, voordat u naar school komt om met haar te praten.

Indien u de leerkracht van uw kind wilt spreken, kunt u 15 minuten voor of na schooltijd telefonisch contact opnemen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid contact op te nemen via de emailadressen van de leerkrachten die staan weergegeven op deze website. Een afspraak maken voor een gesprek is natuurlijk ook mogelijk.