Contact: 0182 - 384 789

Activiteiten Commissie (AC)

Op onze school hebben wij een Activiteiten Commissie. Zij helpt de leerkrachten bij het organiseren van allerlei bijzondere activiteiten voor de leerlingen, zoals sportevenementen, het Sinterklaasfeest, het Kerst- en het Paasfeest, afscheid van groep, de traktaties op bijzondere dagen, schoolkamp en een bijdrage aan het schoolreisje.

De raad bestaat uit 10 tot 12 leden die door de Activiteiten Commissie worden gevraagd of gekozen. Alle ouders krijgen de gelegenheid om zich kandidaat te stellen.

De kosten van deze activiteiten worden betaald uit de ouderbijdragen, deze zijn op basis van vrijwilligheid. De hoogte van de ouderbijdrage vindt u in de schoolgidsbijlage. U ontvangt ook ieder jaar een brief van de penningmeester van de Activiteiten Commissie met het verzoek om deze bijdrage te voldoen.

Voor kinderen die tussen 1 januari en 1 mei op school komen, wordt een gedeeltelijke ouderbijdrage gevraagd. Voor kinderen die na 1 mei op school beginnen, wordt helemaal geen ouderbijdrage voor dat schooljaar gevraagd.

Samenstelling
De ActiviteitenCommissie van De Rank bestaat namens de ouders uit:


Evelien Flipse (voorzitter)

Voer a.u.b. uw naam in
Voer een geldig e-mailadres in.
Ongeldige invoer
Gelieve uw vraag en/of opmerkingen in te voeren.
Gebruik a.u.b. de veiligheidsoptie voordat u het bericht verzendt.

Jolanda de Bruijn (secretaris)

Voer a.u.b. uw naam in
Voer een geldig e-mailadres in.
Ongeldige invoer
Gelieve uw vraag en/of opmerkingen in te voeren.
Gebruik a.u.b. de veiligheidsoptie voordat u het bericht verzendt.

Corine Buijserd (penningmeester)

Voer a.u.b. uw naam in
Voer een geldig e-mailadres in.
Ongeldige invoer
Gelieve uw vraag en/of opmerkingen in te voeren.
Gebruik a.u.b. de veiligheidsoptie voordat u het bericht verzendt.

Astrid Loef

Voer a.u.b. uw naam in
Voer een geldig e-mailadres in.
Ongeldige invoer
Gelieve uw vraag en/of opmerkingen in te voeren.
Gebruik a.u.b. de veiligheidsoptie voordat u het bericht verzendt.

Astrid Carmiggelt

Voer a.u.b. uw naam in
Voer een geldig e-mailadres in.
Ongeldige invoer
Gelieve uw vraag en/of opmerkingen in te voeren.
Gebruik a.u.b. de veiligheidsoptie voordat u het bericht verzendt.

Marieke Bijdam (AC)

Voer a.u.b. uw naam in
Voer een geldig e-mailadres in.
Ongeldige invoer
Gelieve uw vraag en/of opmerkingen in te voeren.
Gebruik a.u.b. de veiligheidsoptie voordat u het bericht verzendt.

Kirsten van den Broeck

Voer a.u.b. uw naam in
Voer een geldig e-mailadres in.
Ongeldige invoer
Gelieve uw vraag en/of opmerkingen in te voeren.
Gebruik a.u.b. de veiligheidsoptie voordat u het bericht verzendt.

Fatima Alaz

Voer a.u.b. uw naam in
Voer een geldig e-mailadres in.
Ongeldige invoer
Gelieve uw vraag en/of opmerkingen in te voeren.
Gebruik a.u.b. de veiligheidsoptie voordat u het bericht verzendt.

Contactgegevens

PCB De Rank

Pasteurweg 93

2871 JM  Schoonhoven

0182 - 384 789

directie@pcb-derank.nl

Bereikbaarheid

De directeur is in principe in de ambulante tijd bereikbaar, omdat dit de tijd is, dat zij niet voor een groep staat. In grote lijnen het volgende: juf Cootje Heeringa is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ambulant. Woensdag is doorgaans haar vrije dag. Door vergaderingen buiten de school moet hier echter nog weleens van worden afgeweken. U doet er dus verstandig aan om een afspraak te maken, voordat u naar school komt om met haar te praten.

Indien u de leerkracht van uw kind wilt spreken, kunt u 15 minuten voor of na schooltijd telefonisch contact opnemen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid contact op te nemen via de emailadressen van de leerkrachten die staan weergegeven op deze website. Een afspraak maken voor een gesprek is natuurlijk ook mogelijk.