Contact: 0182 - 384 789

Gebedsgroep

Op initiatief van enthousiaste ouders is er al een aantal jaren een gebedsgroep voor onze school actief. Om de week komt de gebedsgroep bij elkaar. Diverse gebedsonderwerpen ontvangt de gebedsgroep via de directie. Deze onderwerpen worden grotendeels vertrouwelijk zonder naam en toenaam aangeleverd. Het betreft o.a. leerlingen, gezinssituaties, te houden vergaderingen, studiedagen en te voeren gesprekken. De gebedsgroep maakt al deze zaken bekend bij God, onze Vader en vraagt Zijn hulp in iedere situatie in de naam van Jezus zijn zoon.

Bidden

Wat is bidden?

  • praten met God
  • in gesprek zijn met God
  • vragen aan God
  • verwachten van God
  • wachten op God
  • vertrouwen op God
  • stil zijn voor God
  • luisteren naar God

Dit alles en nog meer vanuit een bescheiden houding van hen die bidden. Wij, een aantal ouders (moeders) van kinderen die op deze school zitten, geloven dat God onze Vader is.
Jezus Christus Zijn Zoon heeft ons het bidden geleerd: "Als uw zoon of dochter u om een brood vraagt, geeft u hem dan een steen? En als hij u om een vis vraagt, geeft u hem dan een slang? Natuurlijk niet! Al bent u slecht, u geeft uw kinderen wat goed is. Hoeveel te meer zal uw hemelse Vader het goede geven aan wie Hem erom vragen". (Matt.7:9-11)

Als wij in Jezus blijven en zijn woorden niet vergeten;
zoals de ranken aan de wijnstok,
kunnen we vragen wat we willen en het zal gebeuren;
zullen we veel vrucht dragen.
(Joh.15:1-8)

Wilt u meer informatie over de gebedsgroep dan kunt u contact opnemen met Rianne de Leede.


Contactgegevens

PCB De Rank

Pasteurweg 93

2871 JM  Schoonhoven

0182 - 384 789

directie@pcb-derank.nl

Bereikbaarheid

De directeur is in principe in de ambulante tijd bereikbaar, omdat dit de tijd is, dat zij niet voor een groep staat. In grote lijnen het volgende: juf Cootje Heeringa is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ambulant. Woensdag is doorgaans haar vrije dag. Door vergaderingen buiten de school moet hier echter nog weleens van worden afgeweken. U doet er dus verstandig aan om een afspraak te maken, voordat u naar school komt om met haar te praten.

Indien u de leerkracht van uw kind wilt spreken, kunt u 15 minuten voor of na schooltijd telefonisch contact opnemen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid contact op te nemen via de emailadressen van de leerkrachten die staan weergegeven op deze website. Een afspraak maken voor een gesprek is natuurlijk ook mogelijk.