Contact: 0182 - 384 789

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een bij de wet verplichte instelling voor iedere school. De raad werkt eraan mee dat de school zo goed mogelijk functioneert en dat de geformuleerde doelstellingen bereikt kunnen worden.

De Medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door 6 personen: 3 vanuit de ouders en 3 vanuit het onderwijsgevend team.

De taak van de MR is voornamelijk een adviserende. In bepaalde zaken, wanneer het gaat over schooltijden en vakantierooster, hebben zij instemmingsrecht. De MR is betrokken bij sollicitatieprocedures, stemt in met onder andere het formatieplan, geeft tips en denkt mee in diverse schoolzaken.

Ouders binnen de MR zijn gekozen uit ouders die 1 of meer kinderen op school hebben. De leden worden gekozen voor 3 jaar en kunnen maximaal 2 termijnen aanblijven. Alle ouders krijgen de gelegenheid om zich kandidaat te stellen. De MR werkt aan de hand van een ‘Reglement Medezeggenschapsraad´ wat op school ter inzage aanwezig is. De ouders die zitting hebben in de raad hoeven geen lid te zijn van de Vereniging, wel dienen zij de grondslag te respecteren.

De schoolleiding houdt de MR op de hoogte van de gang van zaken door:

  • Het aan hen openbaar stellen van interne nieuwsbrieven
  • Op de MR-vergaderingen een gedeelte aanwezig te zijn. De laatste persoon is geen lid van de raad. Zij wordt door de raad uitgenodigd om advies te geven.

U kunt ook meedenken met de MR, heel graag zelfs. Neem contact op met één van de ouders die lid is van de MR.

Documenten


Contactgegevens

PCB De Rank

Pasteurweg 93

2871 JM  Schoonhoven

0182 - 384 789

directie@pcb-derank.nl

Bereikbaarheid

De directeur is in principe in de ambulante tijd bereikbaar, omdat dit de tijd is, dat zij niet voor een groep staat. In grote lijnen het volgende: juf Cootje Heeringa is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ambulant. Woensdag is doorgaans haar vrije dag. Door vergaderingen buiten de school moet hier echter nog weleens van worden afgeweken. U doet er dus verstandig aan om een afspraak te maken, voordat u naar school komt om met haar te praten.

Indien u de leerkracht van uw kind wilt spreken, kunt u 15 minuten voor of na schooltijd telefonisch contact opnemen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid contact op te nemen via de emailadressen van de leerkrachten die staan weergegeven op deze website. Een afspraak maken voor een gesprek is natuurlijk ook mogelijk.