Contact: 0182 - 384 789

School Advies Raad (SAR)

Aan iedere school van onze vereniging is een School Advies Raad (SAR) verbonden. De SAR bestaat uit 4/5 leden en werkt aan de hand van het “huishoudelijk reglement schooladviesraad”. Leden van de SAR moeten wel kinderen op de school hebben, kerkelijk betrokken zijn en lid zijn van de Vereniging van de PCPO Krimpenerwaard (Protestants christelijk primair onderwijs in Krimpenerwaard).
Aan de hand van de ledenlijst van de Vereniging worden ouders benaderd met de vraag deel te nemen in de SAR. We proberen van iedere protestants christelijke gemeente van Schoonhoven iemand in de SAR te vinden. Dat maakt de invalshoek richting school ook breed en interessant. De Rank en de Ichthusschool hebben één gezamenlijke SAR.

  • De SAR heeft tot taak de plaatselijke betrokkenheid tussen school, ouders en achterban te stimuleren.
  • De SAR heeft als andere belangrijke taak de eigen identiteit van de school te bespreken en te bewaken; ze geven gevraagd en ongevraagd advies aan de schooldirectie.
  • De SAR draagt geen bestuurlijke of formele medezeggenschapstaak in zich.
  • De SAR heeft een adviserende taak op schoolniveau, ondermeer bij benoemingen van nieuw personeel.
  • Tenslotte doet de SAR voordracht voor leden van het verenigingsbestuur.

De SAR is een prettige plek waar open het gesprek rondom identiteit en uitstraling van de school vanuit de ouders wordt besproken. Dat ervaart de directie als heel prettig en zinvol.


Contactgegevens

PCB De Rank

Pasteurweg 93

2871 JM  Schoonhoven

0182 - 384 789

directie@pcb-derank.nl

Bereikbaarheid

De directeur is in principe in de ambulante tijd bereikbaar, omdat dit de tijd is, dat zij niet voor een groep staat. In grote lijnen het volgende: juf Cootje Heeringa is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ambulant. Woensdag is doorgaans haar vrije dag. Door vergaderingen buiten de school moet hier echter nog weleens van worden afgeweken. U doet er dus verstandig aan om een afspraak te maken, voordat u naar school komt om met haar te praten.

Indien u de leerkracht van uw kind wilt spreken, kunt u 15 minuten voor of na schooltijd telefonisch contact opnemen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid contact op te nemen via de emailadressen van de leerkrachten die staan weergegeven op deze website. Een afspraak maken voor een gesprek is natuurlijk ook mogelijk.