Contact: 0182 - 384 789

Onze school

De Rank is sinds augustus 2005 één van de 8 scholen van de PCPO Krimpenerwaard. Daarvoor maakte de Rank deel uit van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Schoonhoven. Die Vereniging is in 1974 ontstaan uit een samenvoeging van de plaatselijke Gereformeerde en de Hervormde schoolvereniging.

De Rank is gehuisvest in één gebouw aan de Pasteurweg 93.
Per 1 oktober 2015 stonden er 310 kinderen op de Rank ingeschreven en werken we met 12 groepen, vijf groepen in onderbouw en 7 in de midden- en bovenbouw. Soms zijn we genoodzaakt vanwege het aantal kinderen in de midden- of bovenbouw een combinatiegroep te maken waarin twee groepen in één lokaal zitten. Elk jaar wordt tijdens de formatiebesprekingen geprobeerd een goede verdeling te maken van de leerlingen over de te vormen groepen. De beschikbare financiële middelen spelen een belangrijke rol bij de te maken keuzes. Deze beslissingen (en ook de grootte van de groepen) worden genomen in overleg met de medezeggenschapsraad. Daarna wordt u als ouder geïnformeerd.

Onderwijzen is onze hoofdtaak maar opvoeden is daar onlosmakelijk mee verbonden.
Het gaat tegenwoordig bij de doelstelling van onderwijs en opvoeding niet alleen om het vergaren van kennis maar ook om het aanleren en inoefenen van vaardigheden waar je later profijt van hebt: houding ten opzichte van werk, zelf verantwoordelijk voelen voor geleverd werk, creatief en/of strategisch denken en ook om kunnen samenwerken en/of overleggen en de ander accepteren in zijn manier van zijn e.d.

Voor de groepen 1 t/m 3 is het leerstofjaarklassen systeem doorbroken.
We werken met fasen van een half jaar, waarbij kinderen per half jaar doorstromen. Per halfjaar zijn de doelen opgesteld die nagestreefd worden. Elke fase kent dus zijn eigen onderwijs-programma. Er zitten altijd meerdere fasen bij elkaar in één lokaal en dat willen we zo houden. De leerstof wordt niet apart per fase aangeboden maar aan de hele groep tegelijk zodat kinderen de instructie van elkaar horen, soms de stof nog even ophalen en soms alvast prikkelen met stof dat op een iets hoger niveau ligt. Bij rekenen ontvangen de kinderen van fase 5 en 6 wel meerdere keren per week apart instructie.

Door de hele school worden kinderen in thema’s uitgedaagd zich te ontwikkelen met behulp van het concept van meervoudige intelligentie door het gebruik van de methode van VierKeerWijzer. Vanaf groep 5 zijn dat thema’s van aardrijkskunde en geschiedenis.

ICT is een hulpmiddel in onze school, de leerkracht doet er echt toe! In alle groepen is goed internet en vanaf fase 5/6 heeft elke groep een digibord. De fasen 1 t/m 4 hebben een verrijdbaar touchscreen. Vanaf groep 4 heeft iedere leerling zijn eigen tablet, we werken met Snappets voor rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en om op internet dingen op te zoeken.


LipDub | 25-jarig bestaan


Contactgegevens

PCB De Rank

Pasteurweg 93

2871 JM  Schoonhoven

0182 - 384 789

directie@pcb-derank.nl

Bereikbaarheid

De directeur is in principe in de ambulante tijd bereikbaar, omdat dit de tijd is, dat zij niet voor een groep staat. In grote lijnen het volgende: juf Cootje Heeringa is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ambulant. Woensdag is doorgaans haar vrije dag. Door vergaderingen buiten de school moet hier echter nog weleens van worden afgeweken. U doet er dus verstandig aan om een afspraak te maken, voordat u naar school komt om met haar te praten.

Indien u de leerkracht van uw kind wilt spreken, kunt u 15 minuten voor of na schooltijd telefonisch contact opnemen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid contact op te nemen via de emailadressen van de leerkrachten die staan weergegeven op deze website. Een afspraak maken voor een gesprek is natuurlijk ook mogelijk.