Contact: 0182 - 384 789

Beleidsnota's

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar allerlei beleidnota's en protocollen die wij voor onze school hebben ontwikkeld. Veel van deze informatie is ook terug te vinden in onze schoolgids en haar bijlage van dit schooljaar. Op deze manier hopen we dat u snel te weten kunt komen op welke manier bepaalde zaken op school zijn geregeld.

Voor alle andere onderwerpen verwijzen we u nog graag naar onze schoolgids, welke ook op onze website kan worden gelezen, of de bijlage van dit schooljaar die uw kind aan het begin van het schooljaar uitgereikt heeft gekregen.


  • 1

Contactgegevens

PCB De Rank

Pasteurweg 93

2871 JM  Schoonhoven

0182 - 384 789

directie@pcb-derank.nl

Bereikbaarheid

De directeur is in principe in de ambulante tijd bereikbaar, omdat dit de tijd is, dat zij niet voor een groep staat. In grote lijnen het volgende: juf Cootje Heeringa is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ambulant. Woensdag is doorgaans haar vrije dag. Door vergaderingen buiten de school moet hier echter nog weleens van worden afgeweken. U doet er dus verstandig aan om een afspraak te maken, voordat u naar school komt om met haar te praten.

Indien u de leerkracht van uw kind wilt spreken, kunt u 15 minuten voor of na schooltijd telefonisch contact opnemen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid contact op te nemen via de emailadressen van de leerkrachten die staan weergegeven op deze website. Een afspraak maken voor een gesprek is natuurlijk ook mogelijk.