Contact: 0182 - 384 789

Klachtenregeling

Open met elkaar communiceren houdt voor ons in: 'Gaat het goed, zeg het anderen, gaat het mis, zeg het ons.' De school heeft een klachtenregeling opgesteld. Bij de samenstelling daarvan heeft de 'Klachtenregeling, voor een veilig schoolklimaat' van de Besturenraad model gestaan. De klachtenregeling ligt op school voor u desgevraagd ter inzage.

We onderscheiden verschillende terreinen waarover klachten zouden kunnen ontstaan: klachten van onderwijskundige aard, op het gebied van organisatie en beleid en klachten over ongewenst gedrag.

In school hanteren we de volgende stelregel:

  • Zoek eerst contact met de betrokken leerkracht.
  • Indien dat niet het gewenste resultaat geeft, kunt u een afspraak maken met de directie.
  • Vervolgens kunt u zich, indien nodig, richten tot het bestuur.

Binnen elke school is een intern contactpersoon uw aanspreekpunt. Deze is namens het bestuur aangesteld en kan u wijzen op de juiste procedure. De interne contactpersonen (dhr A. Lith of mevr. E. den Besten) kunnen u vervolgens weer verwijzen naar een aangewezen intern vertrouwenspersoon of een extern vertrouwenspersoon van de GGD Midden Holland.

Indien een en ander geen bevredigend resultaat oplevert, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. Bij klachten over ongewenst gedrag (geweld, agressie, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie) stelt u zich graag direct in verbinding met een van de interne contactpersonen. Deze kunnen u verder helpen.


Contactgegevens E. den Besten

Opweg 98
2871 NH Schoonhoven
Tel.: 0182 - 384 823

Voer a.u.b. uw naam in
Voer een geldig e-mailadres in.
Ongeldige invoer
Gelieve uw vraag en/of opmerkingen in te voeren.
Gebruik a.u.b. de veiligheidsoptie voordat u het bericht verzendt.
Voer a.u.b. uw naam in
Voer een geldig e-mailadres in.
Ongeldige invoer
Gelieve uw vraag en/of opmerkingen in te voeren.
Gebruik a.u.b. de veiligheidsoptie voordat u het bericht verzendt.

Landelijke Klachtencommissie PCO

Postbus 694
2270 AR Voorburg
Tel.: 070 - 366 1697

Voer a.u.b. uw naam in
Voer een geldig e-mailadres in.
Ongeldige invoer
Gelieve uw vraag en/of opmerkingen in te voeren.
Gebruik a.u.b. de veiligheidsoptie voordat u het bericht verzendt.

Advies & Meldpunt Kindermishandeling

Noothoven van Goorstraat 11c
2806 RA Gouda
Tel.: 0182 - 680 888 of 0900 - 123 1230

Voer a.u.b. uw naam in
Voer een geldig e-mailadres in.
Ongeldige invoer
Gelieve uw vraag en/of opmerkingen in te voeren.
Gebruik a.u.b. de veiligheidsoptie voordat u het bericht verzendt.

GGD MIdden Nederland

Thorbeckelaan 5
2805 CA Gouda
Tel.: 0182 - 545 600

Voer a.u.b. uw naam in
Voer een geldig e-mailadres in.
Ongeldige invoer
Gelieve uw vraag en/of opmerkingen in te voeren.
Gebruik a.u.b. de veiligheidsoptie voordat u het bericht verzendt.

Contactgegevens

PCB De Rank

Pasteurweg 93

2871 JM  Schoonhoven

0182 - 384 789

directie@pcb-derank.nl

Bereikbaarheid

De directeur is in principe in de ambulante tijd bereikbaar, omdat dit de tijd is, dat zij niet voor een groep staat. In grote lijnen het volgende: juf Cootje Heeringa is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ambulant. Woensdag is doorgaans haar vrije dag. Door vergaderingen buiten de school moet hier echter nog weleens van worden afgeweken. U doet er dus verstandig aan om een afspraak te maken, voordat u naar school komt om met haar te praten.

Indien u de leerkracht van uw kind wilt spreken, kunt u 15 minuten voor of na schooltijd telefonisch contact opnemen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid contact op te nemen via de emailadressen van de leerkrachten die staan weergegeven op deze website. Een afspraak maken voor een gesprek is natuurlijk ook mogelijk.