Op onze school hebben wij een Activiteiten Commissie.  
De raad bestaat uit ongeveer 8 ledenAlle ouders krijgen de gelegenheid om zich kandidaat te stellen en worden uitgenodigd via de maandbrief of via AC leden.  
 
De AC helpt de leerkrachten bij het organiseren van allerlei bijzondere activiteiten voor de leerlingen, zoals sportevenementen, het Sinterklaasfeest, het Kerst- en het Paasfeest, afscheid van groep 8, de traktaties op bijzondere dagen, schoolkamp en een bijdrage aan het schoolreisje.  

De kosten van deze activiteiten worden betaald uit de ouderbijdragen, deze zijn op basis van vrijwilligheid. De hoogte van de ouderbijdrage vindt u op onze pagina ouderbijdrage.
Voor kinderen die tussen 1 januari en 1 mei op school komen, wordt een gedeeltelijke ouderbijdrage gevraagd. Voor kinderen die na 1 mei op school beginnen, wordt helemaal geen ouderbijdrage voor dat schooljaar gevraagd.  

Voor de betaling van de ouderbijdrage maken wij gebruik van Parnassys-Schoolkassa. Per mail ontvangt u een link met een betaalverzoek. 

Financieel jaarverslag 2022

Avondvierdaagse
Hier kunt u inschrijven voor de avondvierdaagse: https://www.a4d-rankschoonhoven.nl

Samenstelling  
De Activiteiten Commissie van De Rank bestaat namens de ouders uit:  
Hanneke den Ouden (Penningmeester)
Marianne van Krieken
Loïs den Boer
Lotte Heeringa
Miranda Slingerland
Chantal Heeringa
Kelly de Langen
Daniëlle van der Hek