Back to school

Wat zijn we blij dat we weer fysiek onderwijs mogen geven. Het buitenspelen is extra leuk nu het schoolplein vol sneeuw ligt. Veel kinderen hebben hun klasgenoten enorm gemist en halen de schade in met een sneeuwballengevecht of een rondje op de slee.