De Rank is een Protestants Christelijke school. Onze school staat in principe open voor elk kind vanaf 4 jaar. Het is voor school fijn en duidelijk als een kind tussen de tweede en derde verjaardag wordt opgegeven zodat we beter kunnen doorrekenen hoeveel te vormen groepen wenselijk is in een bepaald schooljaar.  
 
Open voor alle kinderen betekent voor ons dat alle kinderen ook die met een handicap of zorg – welkom zijn. Mocht er sprake zijn van zorg of een diagnose, betekent dat niet automatisch dat er deuren voor een kind en ouders dichtgaan. Juist het hebben van een onderzoeksverslag kan enorm helpen om het kind beter te ondersteunen. Zorgvuldig zal worden gekeken of onze school voldoende mogelijkheden heeft of kan bieden om aan alle kinderen goed onderwijs te kunnen (blijven) geven. Onze visie hierop en de bijbehorende aanmeldingsprocedure wordt desgewenst aan u verstrekt en wordt op school in een kennismakingsgesprek besproken.  

Aan alle ouders wordt gevraagd de grondslag en identiteit van de Stichting ‘PCPO Krimpenerwaard’, waar de school deel van uitmaakt, te respecteren of te onderschrijven. De grondslag van de vereniging is opgenomen in de schoolgids. Wij wijzen u, als ouder(s)/verzorger(s), erop dat de keuze voor de school inhoudt dat uw kind meedoet aan alle activiteiten die in de school plaatsvinden.  

In de schoolgids is ook het onderwijskundig beleid van de school vastgelegd. Wij verwachten van u dat u, bij inschrijving van uw kind(eren) kennis heeft genomen van de inhoud van deze schoolgids en dat u op een respectvolle manier omgaat met de wijze waarop het onderwijs wordt vormgegeven. Ook verwachten wij dat u en/of uw kind zich aan regels van de school zal houden.