De Rank

“De Rank”. Deze naam is ontleend aan het Evangelie van Johannes, waarin Jezus in hoofdstuk 15 zegt: “Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand met Mij verbonden blijft en Ik met hem, zal hij veel vrucht dragen; los van Mij zijn jullie tot niets in staat”. Die naam heeft dus een mooie betekenis, maar houdt ook een opdracht in en een doel: verbonden te blijven met Hem in woord en daad en zo Zijn levende getuigen zijn.

De Rank heeft als grondslag de Bijbel als het Woord van God. Wij kennen één God die alles geschapen heeft en wij kennen Hem door de Bijbel. Voor meer informatie hierover lees verder bij identiteit. 

In ons logo komt onze identiteit goed naar voren: In het logo staat een cirkel en drs. Alfred C. Bronswijk zegt in zijn boek ‘Symbolen, de taal van kunst en liturgie’, het volgende over de cirkel als symbool: ‘De cirkel geldt als de meest perfecte geometrische vorm, zonder begin of einde en symboliseert de volmaaktheid en de eeuwigheid. De cirkel is ook het symbool van God en van de kosmos als geheel’.   
 
Een groot aantal kleurencirkels zijn in het logo zichtbaar. Zij staan symbool voor de dynamiek tussen leerkrachten, ouders, kinderen en hun omgeving, de wereld waarin we met elkaar leven. De verscheidenheid tussen al die mensen zijn zichtbaar door de vele kleuren, groottes en nuances van de cirkels die elkaar raken en deels overlappen.   
Te midden van de cirkels staat een ontwikkeld wit rankblad afgebeeld; krachtig en sterk – met transparante nerven, in contact staand met totale omgeving. Groeiend en in beweging, mede door de ranktakjes die uit de cirkel ‘weglopen’.   
De letters ‘pcb’ in de kleurencirkels zijn zodanig gepositioneerd dat ze tezamen ook een soort rank vormen.  

De Rank wil met dit logo onze christelijke identiteit als grondslag uitstralen en duidelijk maken dat ‘Samen jezelf ontwikkelen’ ons motto is.