Op initiatief van enthousiaste ouders is er een gebedsgroep van en voor onze school actief. Elke drie weken komt de gebedsgroep bij elkaar. Gebedspunten ontvangt de gebedsgroep via de directie en zelf kunnen ze ook gebedspunten inbrengen. Deze onderwerpen worden grotendeels vertrouwelijk zonder naam en toenaam aangeleverd of met naam als daar toestemming voor gegeven is. Gebedspunten kunnen betrekking hebben op leerlingen, gezinssituaties, te houden vergaderingen, studiedagen en te voeren gesprekken. De gebedsgroep maakt al deze zaken bekend bij God, onze Vader en vraagt Zijn hulp in iedere situatie in de naam van Jezus zijn zoon. 

Bidden is: 

  • Praten/in gesprek zijn met God; 
  • Vragen aan God en ook het van God verwachten (je hoop is op Hem); 
  • Wachten en vertrouwen op God – Hij is erbij; 
  • Stil zijn voor en luisteren naar God. 

 De gebedsgroep bestaat uit ouders van kinderen die op deze school zitten en geloven dat God onze Vader is.  
Jezus Christus Zijn Zoon heeft ons het bidden geleerd: “Als uw zoon of dochter u om een brood vraagt, geeft u hem dan een steen? En als hij u om een vis vraagt, geeft u hem dan een slang? Natuurlijk niet! Al bent u slecht, u geeft uw kinderen wat goed is. Hoeveel te meer zal uw hemelse Vader het goede geven aan wie Hem erom vragen”(Matt.7:9-11) 

Als wij in Jezus blijven en zijn woorden niet vergeten; 
zoals de ranken aan de wijnstok, 
kunnen we vragen wat we willen en het zal gebeuren; 
zullen we veel vrucht dragen.  
(Joh.15:1-8) 

Wilt u meer informatie over de gebedsgroep dan kunt u contact opnemen met Monica Visscher-Korevaar (moeder van Nathan).