Kinderzwerfboekstation

Alle kinderen moeten kunnen lezen!


Burgemeester Cazemier heeft vanmorgen samen met Lilly uit groep 5 ons boekenstation feestelijk geopend. Kinderen uit Schoonhoven kunnen bij De Rank terecht voor een zwerfboek.


Kinderzwerfboeken zijn boeken met zwerfsticker die zwerven van kind naar kind. Zwerfboeken worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in wachtkamers, winkels, treinen, KinderzwerfboekStations, enzovoorts.

Kinderen die lezen hebben een betere taalontwikkeling en daarmee een grotere kans op een goede toekomst. Leesplezier staat op onze school hoog in het vaandel. Met dit Kinderzwerfboekstation aan de gevel van de school, maken we boeken makkelijker beschikbaar. Ook voor kinderen die nooit naar de bibliotheek gaan. Zij kunnen vanaf vandaag zwerfboeken gaan verslinden, technisch beter gaan lezen en het leesplezier vergroten.


Heeft u thuis kinderboeken die niet meer gelezen worden? Lever deze dan in bij ons op school, dan maken we er zwerfboeken van. Uw boek kan dan door vele kinderen in Nederland gelezen worden.