Al vele jaren hebben we op de Rank luizenmoeders. Met stevig enthousiasme controleert een team van moeders leerlingen en leerkrachten regelmatig op het hoofd en zitten ons uitgebreid in de haren. Het is de bedoeling dat elke groep minimaal twee luizenouders heeft. De luizenouders worden gebeld als er luis gemeld wordt door een ouder of als de leerkracht zelf luis ontdekt. Ook komen zij na elke vakantie de kinderen in de groep controleren. Dit vraagt niet veel tijd van ouders en levert school en ouders/kinderen wel veel op, want een luisvrije school is heel fijn en scheelt veel jeuk en irritatie.  
Ook opa’s en oma’s mogen zich opgeven op luizenhulp te worden. Dat doet u dus bij de leerkracht van uw kind(eren). Overweeg het eens en meld u aan!  

Mijn kind heeft luis! 
Wat is hoofdluis? 
Een hoofdluis is een grijsblauw insect van ongeveer 3 mm groot. Hij leeft van mensenbloed. Hoofdluizen houden van schone en van vieze haren en van warme vochtige plekjes, zoals onder de pony, achter de oren of in de nek. Een volwassen luis legt 6 tot 9 neten (eitjes) per dag. Met lijmstof plakt de luis de neet stevig aan het haar vast, dicht tegen de hoofdhuid aan. Hoofdluizen zijn parasieten. Gescheiden van hun gastheer kunnen ze maximaal 48 uur overleven. 
Luizen kunnen niet springen of vliegen. Vooral kinderen lopen een risico omdat ze bij het spelen vaak hoofd-hoofd contact hebben. Hoofdluizen zijn niet schadelijk. Ze brengen geen ziekten over. 

Wat kunt u doen ter voorkoming? 
Wat u als ouder kunt doen is iedere week de haren van uw kinderen controleren op hoofdluis. Een besmetting kunt u niet voorkomen, maar u kunt door de controle in een vroeg stadium ontdekken of uw kind hoofdluis heeft. U kunt dan snel met een behandeling met speciale shampoo beginnen. Het is fijn als u school en ook andere ouders inlicht zodat ook zij hun kinderen kunnen controleren. Gelukkig is het taboe op luizen een beetje doorbroken en hoeft u zich niet te schamen als u luis bij uw kind ontdekt. 

Waar let u op bij de controle op hoofdluis? 
Neten die minder dan 1cm van de hoofdhuid afzitten, kunnen levende luizen bevatten. Behandeling met een luisdodend middel is nodig. Ook dient u te kammen volgens de Luis-te-lijf-kammethode. De neten die verder dan 1 cm van de hoofdhuid af zitten, kunnen niet meer uitkomen en geen nieuwe besmetting veroorzaken. Blijf wel alert en kammen is echt raadzaam. Luizen zijn moeilijk te vinden. Ze kunnen zich snel door het haar verplaatsen en daardoor net aan het oog ontsnappen.  

Kammen volgens de luis-te-lijf-kammethode 

  • Was het haar met een speciale shampoo, of maak het haar nat. 
  • Gebruik een crèmespoeling om het kammen te vergemakkelijken. 
  • Kam klitten uit het haar met een gewone kam. Deze kam daarna zorgvuldig schoonmaken. 
  • Kam boven een witte ondergrond. 
  • Kam het haar met een luizenkam van achter naar voren vanaf de hoofdhuid naar de haarpunt. 
  • Begin bij het ene oor en schuif steeds een beetje op tot het andere oor. 
  • Veeg de kam regelmatig af aan een tissue en kijk of er luizen op het papier zitten. 
  • Kam dan het haar van voor naar achter en begin bij het ene oor en schuif steeds een beetje op tot het andere oor. 

Als iemand in uw gezin hoofdluis heeft, dient u alle gezinsleden op deze manier te controleren.