De inning van de diverse bijdragen die u per jaar betaalt, zijn goedgekeurd door de medezeggenschapsraad (de MR). Eén keer per jaar verzoeken we u tot betaling van een bedrag waarin alle zaken zijn opgenomen. Hierin zijn de betalingen van de volgende activiteiten verwerkt:

 1. Vrijwillige ouderbijdrage, deze bijdrage wordt beheerd door de activiteiten-commissie (AC). Deze commissie gebruikt de bijdrage voor de organisatie van allerlei activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, traktaties bij feestelijke gebeurtenissen, Paasfeest, Kerst en afscheid groep 8.
 2. Bijdrage voor diverse schoolactiviteiten, die door het team en AC worden georganiseerd, zoals schoolreis, kleuterfeest, sportactiviteiten, excursie(s) en sparen voor niet jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals een extra activiteit rond een project of een schoolfeest.
 3. Schoolkamp. Vanaf het moment dat uw kind in groep 5 zit, vragen wij alvast een bijdrage voor het schoolkamp in groep 8. Op deze manier spaart u in vier jaren de kampbijdrage bijeen.
 4. Meestal gaan alleen de leerlingen van groep 8 op schoolkamp, maar mocht het wat betreft het aantal kinderen nodig zijn om samen met groep 7 op kamp te gaan, dan betaalt u de vierde termijn voor uw zoon/dochter achteraf in groep 8. Bij verhuizing van een leerling zal het gespaarde kampbedrag teruggestort worden.

Betalingsspreiding
Om te voorkomen dat de gezinnen met meerdere leerlingen de bijdrage in één keer moeten betalen hebben wij een betalingsspreiding aangebracht:

 • De leerlingen van fase 1 t/m groep 4 ontvangen de nota in oktober;
 • De leerlingen van de groepen 7 en 8 ontvangen de nota in januari;
 • De leerlingen van de groepen 5 en 6 ontvangen de nota in april.

Voor de instroomleerlingen (4 jarigen) die gedurende het schooljaar op school komen hanteren we de huidige regeling:

 • Leerling komt op school tussen 1 aug. en 31 dec.: betaling van 100%;
 • Leerling komt op school tussen 1 januari en 1 mei: betaling van 50%;
 • Leerling komt op school na 1 mei: geen bijdrage voor dat schooljaar.

Voor leerlingen die vanwege verhuizing na 1 mei bij ons op school komen zal, indien van toepassing, wel een bijdrage voor schoolreis of kamp gevraagd worden.

De vrijwillige ouderbijdrage is € 12,50 per kind per jaar. Dit bedrag staat voor vier jaar vast en wordt door de Activiteitencommissie ingezet (zie Activiteitencommissie).

Voor de betaling van de ouderbijdrage maken wij gebruik van Parnassys-Schoolkassa. Per mail ontvangt u een link met een betaalverzoek. Het bedrag dat daarin genoemd wordt zal als volgt samengesteld zijn:

 • Vrijwillige ouderbijdrage€ 12,50;
 • Bijdrage voor de diverse activiteiten€ 32,50;
 • Spaarbedrag schoolkamp voor bovenbouwleerlingen.

Iedereen vragen we – naast de bijdrage aan AC (oudercommissie) – € 32,50 bij te dragen voor de diverse activiteiten waarin onder andere ook de schoolreis verwerkt is.