Voorgaande jaren werd de vrijwillige ouderbijdrage voor kinderen uit verschillende groepen
verspreid verstuurd (oktober, januari en mei). Vanaf vorig schooljaar is ervoor gekozen om de nota
voor elke leerling in dezelfde maand te versturen. Oftewel: u ontvangt deze week van Schoolkassa
voor elk gezinslid dat op De Rank naar school gaat een bericht in Parro met daarin de betalingslink
voor 1 of 2 termijnen.
Maar mocht u een andere regeling willen treffen qua betalingstermijnen dan kunt u dit altijd
aangeven bij de directie (directie@pcb-derank.nl).

De vrijwillige ouderbijdrage die u voor uw zoon/dochter van ons ontvangt zal als volgt samengesteld
zijn:

Er is bewust gekozen voor dit systeem zodat er alvast door alle leerlingen gespaard wordt voor o.a.
schoolreis, excursies en kamp. En op deze manier vallen we u niet steeds lastig met het verzoek om
een bijdrage, het bedrag is all-in.