De vrijwillige ouderbijdrage voor alle leerlingen die op De Rank zitten wordt begin oktober verstuurd. Voor leerlingen die later instromen op De Rank in oktober, november & december wordt de vrijwillige ouderbijdrage in januari verstuurd en voor de leerlingen die instromen op De Rank in januari, februari, maart & april wordt de vrijwillige ouderbijdrage in mei verstuurd.

Oftewel: u ontvangt van Schoolkassa voor elk gezinslid dat op De Rank naar school gaat een bericht in Parro met daarin de betalingslink voor 1 of 2 termijnen. Maar mocht u een andere regeling willen treffen qua betalingstermijnen dan kunt u dit altijd aangeven bij de directie (directie@pcb-derank.nl).

De vrijwillige ouderbijdrage die u voor uw zoon/dochter van ons ontvangt zal als volgt samengesteld
zijn:

Er is bewust gekozen voor dit systeem zodat er alvast door alle leerlingen gespaard wordt voor o.a.
schoolreis, excursies en kamp. En op deze manier vallen we u niet steeds lastig met het verzoek om
een bijdrage, het bedrag is all-in.