Aan iedere school van stichting PCPO Krimpenerwaard is een School Advies Raad (SAR) verbonden. De SAR bestaat uit 4/5 leden en werkt aan de hand van het “huishoudelijk reglement schooladviesraad”. Leden van de SAR moeten wel kinderen op de school hebben, kerkelijk betrokken zijn. 

We proberen van iedere protestantschristelijke gemeente van Schoonhoven iemand in de SAR te vinden. Dat maakt de invalshoek richting school ook breed en interessant. De Rank en de Ichthusschool hebben één gezamenlijke SAR. 

  • De SAR heeft tot taak de plaatselijke betrokkenheid tussen school, ouders en achterban te stimuleren; 
  • De SAR heeft als andere belangrijke taak de eigen identiteit van de school te bespreken en te bewaken; ze geven gevraagd en ongevraagd advies aan de schooldirectie; 
  • De SAR draagt geen bestuurlijke of formele medezeggenschapstaak in zich; 
  • De SAR heeft een adviserende taak op schoolniveau, zij schuiven aan bij sollicitatiegesprekken rond benoemingen van nieuw personeel; 
  • Tenslotte doet de SAR voordracht voor leden van het stichtingsbestuur. 

De SAR is een prettige plek waar open het gesprek rondom identiteit en uitstraling van de school vanuit de ouders wordt besproken. De SAR vergadert 4x per jaar en er sluit – naast de directeur – ook altijd een personeelslid aan.  

In 2019-2020 zitten de volgende ouders van De Rank in de SAR: 
Arjanne den Hollander 
Ellemieke Lankhorst
Gerda Sacré
Jan Willem Ruiter
Judith Koudstaal