Schrijven

“Schrijven, leren kinderen dat nog wel op school? Of zitten ze de hele dag achter hun laptop?” Ondanks de digitalisering van het onderwijs is leren schrijven nog steeds heel belangrijk. Op De Rank leren kinderen vanaf groep 3 aan elkaar schrijven. Hierbij besteden we ook aandacht aan een goede zitschrijfhouding. 

Bij verbonden schrift schrijven kinderen soepeler en sneller dan bij het blokschrift. Ook stimuleert het de fijn motorische ontwikkeling. Door te leren schrijven ontwikkelt een kind een fijne soepele motoriek vanuit de vingers en de pols die heel vaak van pas zal komen. Denk maar aan: jezelf uit- en aankleden, strikken, knoopjes openen en sluiten, tandenpoetsen, een instrument bespelen, mes en vork hanteren, tekenen, kleuren en bouwen. 

Maar dat niet alleen. Het stimuleert ook de cognitieve ontwikkeling: het leren schrijven draagt bij aan de herkenning van letters en het leren lezen. Dat is de reden dat kinderen op De Rank aan elkaar leren schrijven; een goede voorbereiding om daarna een eigen handschrift te ontwikkelen.