Datum Wat? Wie vrij?Bijzonder-
heden 
4 okt  Studiedag  Alle leerlingen  
19 – 27 okt  Herfstvakantie  Alle leerlingen  
28 okt  Studiedag Alle leerlingen  
5 dec Sinterklaas Alleen fase-
groepen  
Vanaf 12.30 
21 dec –5 jan Kerstvakantie Alle leerlingen  
3 feb Studiedag  Alle leerlingen  
7 feb  Fasewissel  Alleen fasegroepen  
10 feb Fasewissel  Alleen fase-
groepen 
 
22 feb – 1 maart Voorjaarsvakantie Alle leerlingen  
2 maart Studiedag Alle leerlingen  
10 apr – 13 apr Paasvakantie Alle leerlingen  
25 apr – 10 mei  Meivakantie Alle leerlingen  
21 mei – 24 mei  Hemelvaart Alle leerlingen  
29 mei  Studiedag Alle leerlingen  
30 mei – 2 juni  Pinksteren Alle leerlingen  
3 juli  Studiedag Alle leerlingen  
18 juli Start zomer-
vakantie 
Alle leerlingen