Datum Wat? Wie vrij?Bijzonder-
heden 
17 septemberStudiedag  Alle leerlingen  
15 oktoberStudiedagAlle leerlingen
18 – 22 okt. Herfstvakantie  Alle leerlingen  
3 december Sinterklaas Groep 1 t/m 3Leerlingen zijn 12.30 uur uit
24 dec. – 7 jan. Kerstvakantie Alle leerlingen Leerlingen zijn 12.00 uur uit
28 januariExtra vrijGroep 8
31 januariStudiedagAlle leerlingen
16 februari Studiedag Alle leerlingen 
28 feb. – 4 mrt.Voorjaarsvakantie Alle leerlingen  
7 maart Studiemiddag Alle leerlingen  Leerlingen zijn 12.00 uur uit
15 apr. – 18 apr. Paasvakantie Alle leerlingen  
19 aprilStudiedagAlle leerlingen
25 apr. – 6 mei  Meivakantie Alle leerlingen  
26 en 27 mei  Hemelvaart Alle leerlingen  
6 juni  Pinksteren Alle leerlingen  
17 juniStudiedagAlle leerlingen
11 juli – 19 aug. Zomervakantie Alle leerlingen