Cootje Heeringa, de directeur, is op maandag, vrijdag en op donderdag om de week aanwezig, de andere dagen is zij via de mail bereikbaar, directie@pcb-derank.nl. Juf Anne neemt op woensdag directietaken van haar over en is ook op die dag voor alle zaken met betrekking tot school aanspreekpunt.

 

Wilt u de directie spreken, dan is het maken van een afspraak per mail of telefoon het meest efficiënt.

Indien u de leerkracht van uw kind wilt spreken, kunt u 15 minuten voor en na schooltijd tot 17.00 uur telefonisch contact opnemen.

Bezoekadres:
Pasteurweg 93
2871 JM Schoonhoven


Telefoonnummer:
+31 182 384789

U kunt ook onderstaand formulier gebruiken om een e-mailbericht te sturen: