Cootje Heeringa, onze directeur, is dinsdag en vrijdagmiddag afwezig. Juf Anne heeft op dinsdag haar directiedag en zij is op die dag voor alle zaken met betrekking tot school aanspreekpunt. Wilt u de directie spreken, dan is het maken van een afspraak per mail of telefoon het meest efficiënt: c.heeringa@pcb-derank.nl of a.bloois@pcb-derank.nl of 182-384789.

 

Indien u de leerkracht van uw kind iets voor die dag door wilt geven kunt u dat tot 8.00 uur via Parro doen – dat heeft onze voorkeur als het om organisatorische dingen gaat. Als het om iets anders belangrijks gaat kunt u 15 minuten voor schooltijd en tot 17.00 uur na schooltijd telefonisch contact opnemen.

Bezoekadres:
Pasteurweg 93
2871 JM Schoonhoven


Telefoonnummer:
+31 182 384789

U kunt ook onderstaand formulier gebruiken om een e-mailbericht te sturen:

    Gelieve de volgende code hieronder invoeren: captcha