Geschiedenis 
De Rank is sinds augustus 2005 één van de 8 scholen van de PCPO Krimpenerwaard. Daarvoor maakte de Rank deel uit van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Schoonhoven. In 1995 zijn de Maranatha en de Rehoboth samen gegaan in PCB De Rank. 

Grondslag 
De Rank heeft als grondslag de Bijbel als het Woord van God. Wij kennen één God die alles geschapen heeft en wij kennen Hem door de Bijbel. Hij heeft zich door Zijn zoon Jezus aan ons mensen geopenbaard. Wij geloven dat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven en dat door Hem het eeuwige leven voor ons is verdiend. Dat wij die weg naar eeuwig leven kunnen gaan is alleen door Zijn genade. Door het geloof in God kan de Heilige Geest zijn werk doen. In onze school willen we duidelijk stellen dat Jezus voor ons de enige Weg tot behoud is en dat Vader, Zoon en Heilige Geest een drie-eenheid is.   

Onderwijs 
Met ons onderwijs willen we handelen vanuit de liefde en gehoorzaamheid aan God. Voor ons is onderwijzen meer dan het aanleren en toepassen van de regels uit de Bijbel, zoals in Mattheus 22:37 e.v. geschreven staat: “U moet de Heer, Uw God, liefhebben met hart en ziel en in al uw gedachten. Dit is het eerste en grote gebod en het tweede aan dit gelijk is: U moet uw naaste liefhebben als uzelf”. Het gaat op De Rank ook om het voorleven en uitdragen van deze regels. Wij zijn ons ervan bewust dat de leerkracht hierin een voorbeeldfunctie heeft. Fouten geeft hij eerlijk toe en hij laat kinderen merken wat verootmoediging voor en hoop op God voor hem betekenen.  

Wij willen dat ons onderwijs gericht is op het hart en de ontmoeting met het Woord van God en geven we ook de schoonheid van de schepping en cultuur aan onze leerlingen door. 

En de christelijke identiteit is merkbaar in de liederen die we zingen, de verhalen die we vertellen en de christelijke vieringen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren die we houden. 

Onze doelen voor christelijke onderwijs op de Rank zijn: 

  1. We geven de leerlingen kennis vanuit de Bijbel mee;  
  2. We geven de leerlingen de normen en waarden vanuit de Bijbel mee, als een wegwijzer in hun leven.  
  3. We stimuleren de leerlingen om hun gaven en talenten te ontwikkelen.  

Logo 
“De Rank”. In de Bijbel zegt Jezus in Johannes 15: “Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand met Mij verbonden blijft en Ik met hem, zal hij veel vrucht dragen; los van Mij zijn jullie tot niets in staat”. Die naam heeft dus een mooie betekenis en geeft ons een opdracht: verbonden te blijven met Hem en Zijn getuigen zijn. 

Een groot aantal kleurencirkels zijn in het logo zichtbaar. Zij staan symbool voor de dynamiek van de wereld waarin we leven; leerkrachten, ouders, kinderen en onze omgeving. De verscheidenheid tussen al die mensen zijn zichtbaar door de vele kleuren, groottes en nuances van de cirkels die elkaar raken en deels overlappen. Te midden van de cirkels staat een ontwikkeld wit rankblad afgebeeld; krachtig en sterk, we willen in contact staan met onze omgeving.  

De Rank wil met dit logo onze christelijke identiteit als grondslag uitstralen en duidelijk maken dat ‘Samen jezelf ontwikkelen’ ons motto is.