Wij stellen het op prijs wanneer u uw kind al aanmeldt zodra het twee jaar is geworden. Het helpt ons om inzicht te krijgen in het aantal kinderen dat naar de Rank gaat komen. Dat is weer van belang voor de planning van het aantal te maken groepen en hoeveel kinderen in een groep komen.  

Informatie nieuwe leerling 
U kunt informatie opvragen bij de directeur via onderstaand formulier  

    Gelieve de volgende code hieronder invoeren: captcha