Ouderbetrokkenheid is heel belangrijk voor het welbevinden van uw kind en onze leerlingen. Het is fijn om met u samen te werken. Hoe u als ouder kunt meehelpen in school leest u hier.