Informatie m.b.t. het voortgezet onderwijs
Groep 8 is een bijzonder jaar van de basisschool. Het is het laatste jaar van de basisschool en de kinderen blikken terug op 7 (en straks) 8 jaar De Rank. Daarnaast proberen wij hen voor te bereiden op het VO. Met De Rank bezoeken we de open lessen van de Willem de Zwijger en van het Schoonhovens College; de locatie Vlisterweg.  

In het begin willen de meeste kinderen hier nog niet eens aan denken. Maar gedurende het jaar groeien ze en zijn ze aan het eind echt toe aan een nieuwe stap. Wij hopen hen genoeg bagage mee te geven, zodat ze straks klaar zijn voor de middelbare school. In de loop van het schooljaar zult u hier meerdere berichten over ontvangen.  

Een keuze voor een richting in het VO is afhankelijk van een aantal factoren, namelijk:  

 • Wat de leerling kan en wil;  
 • Wat de ouders willen; 
 • Hoe is zijn/haar werk- en studiehouding;  
 • Hoe hoog zijn zijn/haar intelligenties. Rapportage van groep zeven en acht en de eindtoets spelen hierin een belangrijke rol;  
 • Hoe is zijn/haar sociale ontwikkeling.  

Hier wordt de tijd voor genomen en we doorlopen dan ook een heel tijdpad:  

 • Een voorlopig advies n.a.v. het POP-gesprek in groep 7; 
 • Het maken van de Cito M8 toetsen eind januari; 
 • Het maken van de eindtoets eind april; 
 • Het definitieve advies wat door de leerkracht in overleg met interne begeleider en leerkracht van groep 7 wordt gegeven. Op basis hiervan kunt u tot een definitieve schoolkeuze komen; 
 • Inschrijving bij de gekozen school voor kinderen met ondersteuningsbehoeften moet voor 1 februari 2020 (onder voorbehoud) plaatsvinden; 
 • Inschrijving bij de gekozen school moet voor 15 maart 2020 (onder voorbehoud) plaatsvinden; 
 • Hierna nemen de VO-scholen contact met ons op voor aanvullende informatie.  

Wat kunt of moet u zelf doen?  

 • Via de website van de VO-scholen is er veel informatie te vinden; 
 • U krijgt tzt het boekje Kies je school met alle scholen uit de omgeving en praktische informatie; 
 • Het bezoeken van de open dagen kan vanaf ongeveer december;  
 • Informeren bij anderen.  

Wat er dan zo in de loop van het jaar op ons en u afkomt, staat hieronder aangegeven in een jaarplanning:  

 • November – Informatiestroom naar ouders; 
 • December – Begin van informatieavonden; 
 • Januari – Bezoeken van open dagen; 
 • Februari – Verwijzingsgesprekken; 
 • Maart – Rondmaken van verwijzing;  
 • April – eindtoets; 
  Mei – Verder werken met de musical, excursies en….  gewoon doorwerken.  

Mogelijkheden van het voortgezet onderwijs   

Studierichtingen binnen het VMBO 

Sector Landbouw  Sector Zorg en Welzijn  Sector techniek  Sector Economie  
– Landbouw en natuurlijk omgeving  – Verzorging  – Uiterlijke verzorging  – Grafische techniek  – Elektrotechniek  – Bouwtechniek  – Installatietechniek  – Metaaltechniek  – Transport en logistiek  – Voertuigentechniek  – Administratie  – Consumptieve techniek  – Handel en verkoop  – Mode en commercie  

Dit zijn een aantal VO scholen in onze omgeving.

Afscheid groep 8
In de laatste week van groep 8 vindt het afscheid plaats. Dit is een leuk onderdeel om de laatste weken met elkaar aan te werken. Op een creatieve manier werken de kinderen naar het afscheid toe.