Niet iedereen leert op dezelfde manier. We hanteren in de groep 3 niveaugroepen en daarbij bieden we extra begeleiding wanneer dit nodig is. We clusteren leerlingen met dezelfde onderwijsbehoeften. Zij krijgen een aantal keer per week extra instructie in een hybridegroep, die we Kameleongroep noemen. Hier hebben we een extra aanbod voor de plusgroep, een sterrengroep en een impulsgroep. U leest hier meer over wat dit inhoudt.