Communicatie

We vinden communicatie tussen ouders en school erg belangrijk. Juist om de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te begeleiden en te bevorderen, is het van wezenlijk belang dat we de communicatie duidelijk vormgeven.

Door middel van maandbrieven en onze mail houden we de ouders op de hoogte van wat er speelt en gaat gebeuren in de school en de groepen. We hopen dat zoveel mogelijk ouders zich aansluiten bij Parro, een app op telefoon of computer waarbij korte zakelijke mededelingen gedaan kunnen worden. En daarnaast is de telefoon altijd een mooi middel om een afspraak te maken of een kort bericht door te geven.  

Dit zijn vooral de technische mogelijkheden voor communicatie die ingezet kunnen worden.  

Zelf vinden we het gesprek aan tafel erg belangrijk zo niet de belangrijkste manier van communiceren die nodig is om elkaar – als er zorgen of inhoudelijke vragen ontstaan – goed te ‘verstaan’.  We merken dat het geschreven woord en emoties vaak niet goed samengaan en regelmatig meer oproept dan oplost. Een gesprek geeft meer inzicht en verheldering.  

Per vier jaar maken we een schoolgids waarin visie op identiteit en onderwijs, motto en opdracht voor onderwijs uitgelegd wordt. Waarin beschreven is welke protocollen er zijn, hoe de klachtenprocedure werkt en vaststaande praktische informatie. Elk jaar maken we een bijlage met namen van mensen in werkgroepen, leerkrachten in groepen, gymroosters ed.  

We roepen ouders steeds op om als er vragen zijn die bij de leerkracht op school in te brengen. Juist het gesprek kan helpen voorkomen dat situaties groter worden of onduidelijkheid blijft bestaan.  

Wilt u een leerkracht spreken dan is het meest gunstige tijdstip om dat na 14.00 uur te doen. Na 17.00 uur zijn leerkrachten niet meer bereikbaar, dan zit hun werkdag er op. U kunt ook een mail of Parrobericht sturen om een afspraak te maken of met verzoek terug te bellen op het moment dat het voor de leerkracht uitkomt. Als ouders mailen is de afspraak dat er binnen een week op wordt gereageerd.  

Communiceren blijkt een van de meest ingewikkelde processen te zijn maar in onze ogen van wezenlijk belang omdat het op school om de ontwikkeling van een kind gaat. Juist daarom doen we er alles aan om de communicatie goed en helder te laten verlopen. Daar zijn we samen voor nodig want communiceren is zenden en ontvangen, afstemmen op elkaars golflengte. Margret Mead schrijft:  Het enige moment waarop je echt communicatie hebt is als twee mensen de taal even goed of even slecht spreken.  

Einstein zei het volgende en de laatste zin willen we doorgeven – stel als ouder alstublieft de vraag die op de lippen brandt of die vraag waarvan het antwoord helpt om meer inzicht te hebben in keuzes van de leerkracht of school.  
Samen komt uw kind verder!