Samen jezelf ontwikkelen

Daarmee willen we laten zien dat je door samen te werken, jezelf ook ontwikkelt. Alleen ga je vaak sneller, maar samen kom je meestal verder; dat geldt voor het team, voor de kinderen en voor de samenwerking met de ouders.

Dit motto geeft aan hoe het personeel op De Rank aankijkt en omgaat met samenwerking.  
Kunnen samenwerken en ontwikkelen is een belangrijke vaardigheid in deze maatschappij en niet alleen in een schoolsituatie. We hebben allemaal te maken met andere mensen en dan is het kunnen samenwerken een essentiële vaardigheid. Dan hebben we het o.a. over inzien wat ieder vanuit eigen perspectief kan bijdragen aan een situatie of product.  Dat is ook leren dat iets soms net iets anders gaat dan je in gedachten had maar een beter product oplevert of een situatie die voor meer mensen goed is/voelt.  
 
Samenwerken in de school en jezelf ontwikkelen:  

  1. Samenwerken en ontwikkelen als team: dat zorgt ervoor dat je niet alles alleen of opnieuw hoeft te bedenken, doe het samen en de kans dat het eindresultaat sterker is en dat het veel tijd scheelt, is erg groot. Door samen te werken wordt ook de aanpak in de school meer duidelijk omdat bv. instructie eenduidig gegeven wordt en dus duidelijkheid biedt aan kinderen; 
  2. Samenwerken en ontwikkelen met kinderen: samen op zoek gaan naar een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen zich gezien weten en veilig voelen en tot optimale resultaten komen. Samen met kinderen reflecteren en evalueren op hun werkhouding, gedrag, opbrengsten en over jouw aandeel in de les; 
  3. Samenwerken en ontwikkelen met ouders: samen zijn we verantwoordelijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van het kind, door samen op te trekken is het voor een kind duidelijk dat school en ouders elkaar verstaan en versterken en elkaar steunen. Daarbij is het aspect van ouders dat zij de ervaringsdeskundigen van hun kind zijn en school de professional als het gaat om leerstof en pedagogisch handelen; 
  4. Samenwerken en ontwikkelen met externen: ook met hen is het goed om samen te kijken naar een kind en te kijken wat de ondersteuning kan of moet zijn. De expertise die anderen in brengen kan het kind en de leerkracht weer helpen om anders naar de ontwikkeling van een kind te kijken en meer gericht hulp te bieden (waar mogelijk en haalbaar in een klassensituatie). Het is ook maatschappelijk betrokken zijn met andere organisaties waar het kind deel van uit maakt.  

Het motto Samen jezelf ontwikkelen is een motto van nu en van de toekomst omdat leven zonder de ander erg eenzaam is. Alleen ga je misschien sneller maar samen kom je verder!