Onderwijs voor iedereen

Alle kinderen zijn verschillend en we willen dat kinderen elkaar leren respecteren en waarderen. Maakt niet uit of je leren lastig vindt of juist heel goed kan leren, of je handig bent of juist verbaal..   

We kennen op onze school door de grote verschillen wel veel hulpvragen voor aanpassingen in instructie en verwerking. Daarom hebben we op De Rank een hybride onderwijsgroep ontwikkeld. Deze noemen we de Kameleongroep. Het doel van de hybride onderwijsgroep op PCB De Rank is het zorgen voor passend en thuisnabij onderwijs. Dit is een lokaal waarin de samenstelling (de kleur die de leerlingen met zich meenemen) regelmatig wisselt.   

We hebben de schooldag verdeeld over drie blokken tijd en ieder blok wordt er voor een groep leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een passend leerstofaanbod gegeven.   

Iedere ochtend komen de leerlingen met een eigen leerlijn (en OPP) op het gebied van rekenen, spelling, taal en lezen bij elkaar in het kameleonlokaal. Zij krijgen instructie op hun eigen leerlijn, waardoor ze in de klas verder kunnen werken aan leerstof die aansluit bij wat ze hebben geleerd.   

Twee middagen komen de leerlingen met problemen op het gebied van impulsbeheersing of gedrag onder leiding van een gedragsspecialist bij elkaar. Zij krijgen thematische lessen over met betrekking tot sociale vaardigheden, emotieregulatie, aanpakgedrag en concentratie. De leerlingen werken hierbij aan zelf opgestelde doelen én doelen die opgesteld zijn door de leerkrachten.   

Daarnaast heeft onze school onder leiding van HB (hoogbegaafdheid) specialisten 3 verschillende plusgroepen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Door thematische lessen over de hersenen, wereldwonderen, culturen e.d. worden zij geprikkeld om eigen leerdoelen te stellen, uitdagingen aan te gaan, door te zetten en te leren “leren”.  

Het grote voordeel van de kameleongroep vinden wij dat leerlingen hun vaste ‘stamgroep’ hebben met leeftijdsgenootjes waarin ze gezamenlijk dingen leren en ontwikkelen. Daarnaast hebben ze ook de kameleongroep, waarin ze peers ontmoeten en er even tijd is om ervaringen te delen en samen te leren omgaan met gelijke problemen waar ze tegenaan lopen. We hebben hier positieve effecten van gemerkt in het zelfbeeld van kinderen.