De Rank

“De Rank”. Deze naam is ontleend aan het Evangelie van Johannes, waarin Jezus in hoofdstuk 15 zegt: “Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand met Mij verbonden blijft en Ik met hem, zal hij veel vrucht dragen; los …

 Samen jezelf ontwikkelen

Daarmee willen we laten zien dat je door samen te werken, jezelf ook ontwikkelt. Alleen ga je vaak sneller, maar samen kom je meestal verder; dat geldt voor het team, voor de kinderen en voor de samenwerking met de ouders. …

Communicatie

We vinden communicatie tussen ouders en school erg belangrijk. Juist om de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te begeleiden en te bevorderen, is het van wezenlijk belang dat we de communicatie duidelijk vormgeven. Door middel van maandbrieven en …